Hakeutuminen koulutukseen Erikoislääkärikoulutus Erikoishammaslääkärikoulutus Käytännön palvelut Teoreettinen koulutus ja lähijohtajakoulutus Valtakunnallinen kuulustelu Valmistuminen Yleistä Hallinto

Yhteystiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Haartmaninkatu 8, 3 krs.
PL 63
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

p. +358 294 1911
f. +358 2941 26638

meilahti-student (at) helsinki.fi

flamma

Alueellinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan asema ja toiminta pohjautuu erikoislääkärikoulutuksesta annettuun asetukseen (420/2012), jonka mukaan neuvottelukunta on alueellinen yhteistyöelin koulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

Neuvottelukunnat perustettiin tiedekuntiin vuonna 1997 ja tällöin tehtäväksi asetettiin toimiminen yhteistyöelimenä lääkärikoulutusta koskevissa kysymyksissä. Tehtävänä on myös suunnitella erikoislääkärikoulutuksen laatua ja määrää sekä arvioida koulutussopimusten toimivuutta. Tarkoituksena on myös lisätä sairaanhoitopiirien ja kuntien vaikutus-mahdollisuutta koulutuksen sisältöön ja volyymiin.

Jäsenet
Ahvenanmaan sairaanhoitopiiri:
Ylilääkäri Monica Forsén-Granlund

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/Eksote
Erikoissairaanhoidon koulutusylilääkäri, dosentti Merja Ashorn 
Avoterveydenhuollon koulutusylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä (varajäsen aluehallintoylilääkäri Helena Mussalo-Rauhamaa)

Helsingin kaupunki
Koulutusylilääkäri Pirkko Salokekkilä (varajäsen hallintoylilääkäri Jukka Pellinen)
Johtajahammaslääkäri Seija Hiekkanen

Helsingin yliopisto
Opetuksesta vastaava varadekaani, professori Anne Pitkäranta
Professori Kaisu Pitkälä
Hammaslääketieteen edustaja, professori Christian Lindqvist
Erikoistuva lääkäri Harri Hietanen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri                                                               
Toimialajohtaja Björn Appelberg
Opetuksen ylilääkäri Ari Harjula
Ylilääkäri Ari Lindqvist

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Carea
Ylilääkäri Pasi Pöllänen

Kotka-Pyhtää alueen perusterveydenhuolto
Alueellinen koulutusylilääkäri Raimo Rissanen (varajäsen ylihammaslääkäri Päivi Vatanen)

Vaasan sairaanhoitopiiri
Medisiinisen klinikkaryhmän johtaja Maija Räsänen (varajäsen johtajaylilääkäri Auvo Rauhala)

Työterveyshuolto
Yksikönjohtaja, vastaava työterveyslääkäri Kari Mölsä, Terveystalo

Työtehtävien puolesta
Opintoasianpäällikkö Petra Wickholm
Koulutuspäällikkö Anna-Liisa Kuusela, sihteeri