Hakeutuminen koulutukseen Erikoislääkärikoulutus Erikoishammaslääkärikoulutus Käytännön palvelut Teoreettinen koulutus ja lähijohtajakoulutus Valtakunnallinen kuulustelu Valmistuminen Yleistä Hallinto

Yhteystiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Haartmaninkatu 8, 3 krs.
PL 63
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

p. +358 294 1911
f. +358 2941 26638

meilahti-student (at) helsinki.fi

flamma

OPINTO-OPAS JA LOKIKIRJAT

Helsingin yliopistossa on 50 erikoislääkärikoulutusohjelmaa. Erikoisalojen määrä ja nimikkeet on määritelty erikoistumiskoulutusta koskevassa lainsäädännössä (asetus 56/2015).

1 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS ( = sisältää erikoisalojen koulutusvaatimukset ja pysväismääräykset)

Erikoistumiskoulutus suoritetaan erikoisalakohtaisten koulutusvaatimusten ja kaikkia erikoisaloja koskevien pysyväismääräysten pohjalta. Koulutusvaatimukset vahvistetaan kahden vuoden välein. HUOM! Erikoistumiskoulutus suoritetaan niiden vaatimusten mukaisesti, jotka ovat voimassa opinto-oikeuden myöntämishetkellä.

Erikoisalojen vastuuhenkilömuutoksia ei päivitetä alla oleviin oppaisiin, katso ne tämän sivun alaosassa olevasta taulukosta.

Pysyväismääräykset ruotsiksi >>>

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS 2015-2017. Vaatimukset koskevat erikoistuvia lääkäreitä, jotka saavat opinto-oikeuden erikoisläkäärikoulutukseen 1.8.2015 - 31.7.2017 välisenä aikana.

Päivitetty versio 17.2.2016 (täsmennetty opinto-oikeuden myöntämisen määräyksiä):EL-opas

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS 2013-2015. Vaatimukset koskevat erikoistuvia lääkäreitä, jotka saavat opinto-oikeuden erikoistumiskoulutukseen 1.8.2013 - 31.7.2015 välisenä aikana.

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS 2011-2013. Vaatimukset koskevat erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoistumiskoulutukseen 1.8.2011 - 31.7.2013 välisenä aikana.

AIKAISEMPIEN VUOSIEN KOULUTUS- JA KUULUSTELUVAATIMUKSET on koottu erilliselle sivulle. Sivulta löytyvät vaatimukset seuraaville vuosille: 2009-2011, 2007-2009, 2005-2007, 2003-2005, 2001-2003.

3 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN RAKENNE

Tutkintorakennekaavio

Vähintään puolet erikoislääkärikoulutuksesta tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella (lukuun ottamatta 10 asetuksessa mainittua erikoistumisalaa). Puolet-sääntöön on mahdollista myöntää erikoisalakohtainen poikkeus. Katso lisätiedot tiedekunnan vahvistamista poikkeuspäätöksistä >>>

Johtamiskoulutus sisältyy erikoistumiskoulutukseen 1.8.2009 alkaen.

HUOM! PTL-vaiheeseen/yleislääketieteen erityiskoulutukseen hyväksyttyä teoreettista koulutusta (16 tuntia) ei voi hyväksilukea erikoislääkärikoulutukseen, jossa vaatimuksena 20 tuntia hallintoa. PTL-vaiheen/yleislääketieteen erityiskoulutuksen teoreettisen koulutuksen voi kuitenkin hyväksilukea erikoistumistutkintoihin sisältyvään lähijohtajakoulutukseen 1.8.2009 lähtien.

4 AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 12.5.2015 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen periaatteet (AHOT-periaatteet). Niissä on määritelty hyväksilukemisen yleiset periaatteet ja hyväksiluvun myöntäjä. AHOT-periaatteet (pdf)

Ns. välipäätöksiä ei tehdä kuitenkaan rutiiniluonteisten asioiden, teknisen laskemisen, vanhentuneiden palveluiden, aiemman tutkinnon, viranhakujen jne takia.

Lomake >>>

Lisätietoja: med-ammatillinen(a)helsinki.fi

5 ERIKOISALOJEN VASTUUHENKILÖT JA LOKIKIRJAT

Koulutusohjelma
loki-
kirja
vastuuhenkilö Sähköposti
www
Akuuttilääketiede   dos. Maaret Castrén @hus.fi
Anestesiologia ja tehohoito prof. Klaus Olkkola @helsinki.fi
Endokrinologia ylilääkäri, dos. Leo Niskanen @hus.fi
Foniatria dos. Erkki Vilkman p. 47173017
Fysiatria dos. Mats Grönblad @hus.fi
p. 47172500
Gastroenterologia prof. Martti Färkkilä @hus.fi
p. 47172418
Gastroenterologinen kirurgia prof. Pauli Puolakkainen @hus.fi ja @helsinki.fi
p. 050-4271410
Geriatria

prof. Timo Strandberg

v.2015: dos. Jouko Laurila (@fimnet.fi)

@helsinki.fi
p. 4711
Ihotaudit ja allergologia prof. Annamari Ranki @hus.fi
p. 47186300
Infektiosairaudet prof. Anu Kantele @hus.fi
p. 4711
Kardiologia

prof. Juha Sinisalo

 

@hus.fi
p. 4711
Keuhkosairaudet ja allergologia prof. Marjukka Myllärniemi @hus.fi
p. 4711 /keskus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito prof. Janne Backman @hus.fi
p. 471 73914
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

prof. Juha Koskenvuo

prof. Arja Uusitalo (31.12.2015 asti)

 

@hus.fi
p. 47172553
Kliininen hematologia prof. Kimmo Porkka @hus.fi
Kliininen kemia prof. Satu Mustjoki @helsinki.fi
Kliininen mikrobiologia prof. Seppo Meri @helsinki.fi
p. 191 26758
Kliininen neurofysiologia
dos. Sampsa Vanhatalo @hus.fi
p. 47111
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit prof. Antti Mäkitie @hus.fi
Käsikirurgia dos. Timo Raatikainen @hus.fi
p. 471971221
Lastenkirurgia prof. Risto Rintala @hus.fi
p. 47173765
Lastenneurologia prof. Leena Haataja @hus.fi
Lastenpsykiatria prof. Eeva Aronen @hus.fi
p. 471780222
Lastentaudit prof. Markku Heikinheimo @helsinki.fi
p. 47174770
Liikuntalääketiede dos. Heikki Tikkanen @helsinki.fi
p. 4342100
Naistentaudit ja synnytykset prof. Juha Tapanainen @helsinki.fi
Nefrologia prof. Per-Henrik Groop @helsinki.fi
p. 47188204
Neurokirurgia
prof. Mika Niemelä

@hus.fi

p.0504270387

Neurologia .doc .pdf prof. Timo Erkinjuntti @hus.fi
p. 4711
Nuorisopsykiatria prof. Mauri Marttunen @hus.fi
p. 4711
Oikeuslääketiede prof. Antti Sajantila @helsinki.fi
p. 27472
Oikeuspsykiatria
prof. Nina Lindberg @hus.fi
p. 47181260
Ortopedia ja traumatologia prof. Ilkka Kiviranta @hus.fi
p. 4711
Patologia prof. Olli Cárpen @helsinki.fi
Perinnöllisyyslääketiede prof. Kristiina Aittomäki @hus.fi
Plastiikkakirurgia prof.. Erkki Tukiainen @hus.fi
p. 47187468

Psykiatria

http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

prof. Tiina Paunio @hus.fi
471811 (keskus
Radiologia prof. Taina Autti @hus.fi
p. 050 4271442
Reumatologia

prof. Kari Eklund

@hus.fi
(09)4711
Silmätaudit
prof. Tero Kivelä @hus.fi
p. 47173105
Sisätaudit prof. Hannele Yki-Järvinen @helsinki.fi
p. 4711
Sisätaudit/ runkokoulutus
Det gemensamma utbildningsavsnittet / inre medicin
Suu- ja leukakirurgia prof. Christian Lindqvist @hus.fi
@helsinki.fi
p. 47188441
Sydän- ja rintaelinkirurgia prof. Karl Lemström @hus.fi
p. 4711
Syöpätaudit
prof. Sirpa Leppä @helsinki.fi
p. 050-4270820
Terveydenhuolto prof. Minna Kaila @helsinki.fi
p. 050 523 2021
Työterveyshuolto www prof. Kari Reijula
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto

@helsinki.fi

p. +358 40 550 2050

Företagshälsovård
Urologia prof. Kimmo Taari @helsinki.fi
Verisuonikirurgia dos. Maarit Venermo @hus.fi
p. 47174451
Yleiskirurgia prof. Caj Haglund @hus.fi
Yleislääketiede

prof. Johan Eriksson

Yleislääketieteen sivut

@helsinki.fi
Allmänmedicin
Kirurgia / runkokoulutus

prof.Ilkka Kiviranta (1.1.2016 alkaen)

Kirurgian runkokoulutus

@hus.fi
Det gemensamma utbildningsavsnittet / kirurgi

Psykiatria / runkokoulutus

http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

prof. Erkki Isometsä @hus.fi