Hakeutuminen koulutukseen Erikoislääkärikoulutus Erikoishammaslääkärikoulutus Käytännön palvelut Teoreettinen koulutus ja lähijohtajakoulutus Valtakunnallinen kuulustelu Valmistuminen Yleistä Hallinto

Yhteystiedot

Opintotoimiston aukioloajat
ma–to klo 9–11 ja 12–15, perjantaisin suljettu

Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Tukholmankatu 8 B, 5. ja 6.krs
PL 20
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

p. +358 294 1911
f. +358 2941 26638

med-opintoneuvonta (at) helsinki.fi

flamma

tehostekuva

Tälle sivulle on koottu erikoistumiskoulutuksen ajankohtaisia aiheita. Sivun vasemmasta reunasta löydät koulutuksen suorittamista koskevia ohjeita, määräyksiä ja muuta tärkeää tietoa.

Yleislääketieteen erityiskoulutus YEK löytyy omalla välilehdeltään >>

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat >>

****

Todistusten myöntäminen kesän aikana

Heinäkuussa ei myönnetä todistuksia eikä todistushakemuksia käsitellä. Viimeiset todistukset kevätlukukauden osalta myönnetään juhannusviikolla (17.6.2015). Tavanomainen hakemusten käsittelyaika on noin 1,5 kk. Jos aiot hakea todistusta ennen kesätaukoa, huolehdi siis että hakemus on viimeistään toukokuun alussa tiedekunnassa. Tällöinkaan tarkkaa käsittelyaikaa tai todistuksen saamista ennen kesätaukoa ei valitettavasti pystytä takaamaan.

Huom. palveluiden ja muiden suoritusten on oltava suoritettuina kokonaisuudessaan jättäessäsi todistushakemuksen.

Ohjeet todistuksen hakemiseksi >>>>

*****

ERIKOISTUMISKOULUTUS STM:N VASTUULLE - KOULUTUKSEN TUTKINTOMUOTOISUUS POISTUI 1.2.2015

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015 ilman siirtymäaikaa. Koulutuksen sisältö, pituus tai opiskelijavalinta ei ole muuttunut. Valvira laillistaa erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit kuten ennenkin. Helmikuusta alkaen kaikki erikoistujat saavat todistuksen suoritetusta koulutuksesta tutkintotodistuksen sijaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) astui voimaan 1.2.2015

Tiedote (pdf)

Meddelande (pdf)

***

* 31.12.2014: Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilla tiedote: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle helmikuun 2015 alusta.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (L 1355/2014) löytyy osoitteesta www.finlex.fi

På svenska: pressmeddelande

* Tiedote 19.12.2014:

Näillä näkymin ohjausvastuun siirto toteutuu todennäköisesti alkuvuoden 2015 aikana. Tiedekunta tiedottaa asiasta kun tarvittava lainsäädäntö on annettu.

Mikäli ohjausvastuun siirto toteutuu alkuvuodesta 2015, erikoistujan kannalta näkyvin muutos olisi erilaisen todistuksen saaminen suoritetusta koulutuksesta. Valmistunut ei saisi enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaisi kuten ennenkin valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit. Koulutuksen sisältö pysyisi ennallaan.

Opinto-oikeuden haku pysyy ennallaan niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan. Ohjausvastuun siirto ei vaikuta suoraan opiskelijavalintojen käyttöönottoon.

* Tiedote kesäkuu 2014 (12.6.2014):

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen uudistamista ensi vuoden alusta lähtien. Työryhmän esitykset ovat parhaillaan lausuntokierroksellla. Esitykset ja niiden vaikutukset ovat koottu TIEDOTTEESEEN (12.6.2014).

Työryhmän raportti löytyy STM:n sivuilta >>>

Lausuntokierroksella olevan esityksen pääkohtia:

- Ei muuta nykyisten erikoisalojen nimikkeitä, koulutusten pituuksia tai koulutuksen sisältöjä

- Tutkintotodistuksen sijaan kaikille, myös jo nykyisin  erikoistumassa oleville, myönnettäisiin todistus koulutuksen suorittamisesta 1.1.2015 lähtien.

- Todistuksen perusteella Valvira myöntää ammatinharjoittamisoikeudet, kuten nykyäänkin

- Opiskelijavalintoja (opinto-oikeuden myöntämistä) koskevia päätöksiä ei ole tehty.
- Opinto-oikeuden saaminen pysyy nykyisellään siihen asti,
kunnes valintoja koskevat periaatteet on valtakunnallisesti työstetty kuntoon. Todennäköisesti aikaisintaan vuoden 2016 aikana. Valintojen kehittämisestä / käyttöön ottamisesta tiedotetaan erikseen.

 

LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMINEN JA ATK-LUVAT

Lukuvuosittainen ilmoittautumisaika on päättynyt (1.5 - 30.8.2014). Ilmoittautuminen on edellytys opintojen jatkamiselle ja mm. yliopiston käyttöluvan (AD, helsinki.fi -sähköposti) jatkamiselle.

Katso lisätiedot myöhästyneestä ilmoittautumisesta ja uudelleenkirjoittautumismaksusta.

Etsi lisätiedot ATK-käyttöluvan hakemisesta ja aktivoinnista yliopiston helpdesk- sivuilta.

 

SAIRAALAKEMISTI JA SAIRAALAMIKROBIOLOGIKOULUTUKSEN

sisällöt ja ohjeet löytyvät tieteellistä jatkokoulutusta käsitteleviltä sivustoilta.

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

Lääketieteellinen ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta järjestävät yhteistyössä psykoterapeuttikoulutusta. Koulutuksen omilta www-sivuilta löytyy mm. hakuopas ja lisätietoa koulutuksesta.