Hakeutuminen koulutukseen Erikoislääkärikoulutus Erikoishammaslääkärikoulutus Käytännön palvelut Teoreettinen koulutus ja lähijohtajakoulutus Valtakunnallinen kuulustelu Valmistuminen Yleistä Hallinto

Yhteystiedot

Opintotoimiston aukioloajat
ma–to klo 9–11 ja 12–15, perjantaisin suljettu

Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia
Tukholmankatu 8 B, 5. ja 6.krs
PL 20
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

p. +358 294 1911
f. +358 2941 26638

med-opintoneuvonta (at) helsinki.fi

flamma

tehostekuva

Tälle sivulle on koottu erikoistumiskoulutuksen ajankohtaisia aiheita. Sivun vasemmasta reunasta löydät koulutuksen suorittamista koskevia ohjeita, määräyksiä ja muuta tärkeää tietoa.

Yleislääketieteen erityiskoulutus YEK löytyy omalla välilehdeltään >>

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat >>

Sairaalakemisti- ja mikrobiologikoulutus >>

Psykoterapeuttikoulutus >>

*********************************************************************

TIEDEKUNNAN KANSLIA MUUTTAA 2.-4.9.2015, jolloin emme ole tavoitettavissa.

Uusi osoite 7.9.2015 alkaen on Biomedicum 1, 3 krs.

*********************************************************************

Muistathan tehdä vuosittaisen lukuvuosi-ilmoittautumisen 31.8.2015 mennessä

Jatko-opiskelijan (=erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit) on ilmoittauduttava yliopistoon joka lukuvuosi joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Ilmoittautumisaika on 1.5-31.8.

Ohjeet ilmoittautumiseen>>>>>

********************************************************************

Kirurgian runkokoulutuksen uusi sähköinen lokikirja

https://kirurgianrunkokoulutus.helsinki.fi/lokikirja/

********************************************************************

ERIKOISTUMISKOULUTUS STM:N VASTUULLE - KOULUTUKSEN TUTKINTOMUOTOISUUS POISTUI 1.2.2015

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015 ilman siirtymäaikaa. Koulutuksen sisältö, pituus tai opiskelijavalinta ei ole muuttunut. Valvira laillistaa erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit kuten ennenkin. Helmikuusta alkaen kaikki erikoistujat saavat todistuksen suoritetusta koulutuksesta tutkintotodistuksen sijaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) astui voimaan 1.2.2015

Tiedote (pdf)

Meddelande (pdf)

***

* 31.12.2014: Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilla tiedote: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle helmikuun 2015 alusta.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (L 1355/2014) löytyy osoitteesta www.finlex.fi

På svenska: pressmeddelande

* Tiedote 19.12.2014:

Näillä näkymin ohjausvastuun siirto toteutuu todennäköisesti alkuvuoden 2015 aikana. Tiedekunta tiedottaa asiasta kun tarvittava lainsäädäntö on annettu.

Mikäli ohjausvastuun siirto toteutuu alkuvuodesta 2015, erikoistujan kannalta näkyvin muutos olisi erilaisen todistuksen saaminen suoritetusta koulutuksesta. Valmistunut ei saisi enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaisi kuten ennenkin valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit. Koulutuksen sisältö pysyisi ennallaan.

Opinto-oikeuden haku pysyy ennallaan niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan. Ohjausvastuun siirto ei vaikuta suoraan opiskelijavalintojen käyttöönottoon.

* Tiedote kesäkuu 2014 (12.6.2014):

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen uudistamista ensi vuoden alusta lähtien. Työryhmän esitykset ovat parhaillaan lausuntokierroksellla. Esitykset ja niiden vaikutukset ovat koottu TIEDOTTEESEEN (12.6.2014).

Työryhmän raportti löytyy STM:n sivuilta >>>

Lausuntokierroksella olevan esityksen pääkohtia:

- Ei muuta nykyisten erikoisalojen nimikkeitä, koulutusten pituuksia tai koulutuksen sisältöjä

- Tutkintotodistuksen sijaan kaikille, myös jo nykyisin  erikoistumassa oleville, myönnettäisiin todistus koulutuksen suorittamisesta 1.1.2015 lähtien.

- Todistuksen perusteella Valvira myöntää ammatinharjoittamisoikeudet, kuten nykyäänkin

- Opiskelijavalintoja (opinto-oikeuden myöntämistä) koskevia päätöksiä ei ole tehty.
- Opinto-oikeuden saaminen pysyy nykyisellään siihen asti,
kunnes valintoja koskevat periaatteet on valtakunnallisesti työstetty kuntoon. Todennäköisesti aikaisintaan vuoden 2016 aikana. Valintojen kehittämisestä / käyttöön ottamisesta tiedotetaan erikseen.