Päävalinta Erillisvalinnat Maisterivalinta Muut opiskeluoikeudet

Hakijaneuvontaa Helsingin yliopistossa tarjoaa

Hakijapalvelut
Puh: 02941 24140 (asiakaspalvelu)
PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33, 1.krs.
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Katso aukioloajat ja puhelinajat
Sivuilla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista.

flamma

Haku 2014

LÄÄKETIETEEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN PÄÄVALINTA 2014

VALINTAKOEPÄIVÄN (ti 27.5.2014) KÄYTÄNNÖN OHJEET HAKIJOILLE

PRAKTISKA ANVISNINGAR INFÖR URVALSPROVET (ti 27.5.2014)

VALINTAKOESALIT/PROVSALARNA:

-koekieli:suomi, Hakukohde: lääketiede / medicin

-koekieli:suomi, Hakukohde:hammaslääketiede / odontologi

-Provspråk: svenska, Ansökningsmål: medicin / lääketiede eller odontologi / hammaslääketiede

 

Hakuopas vuoden 2014 lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnoista (pdf).

Hakeminen ja hakuaika:
Hakuaika alkoi 3.3.2014 ja päättyi 1.4.2014 klo 16.15 (yliopistojen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.yliopistohaku.fi).

Opintolinjat ja opiskelijamäärät:
Sekä lääketieteen että hammaslääketieteen koulutusohjelmat on jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen opintolinjaan. Ruotsinkielisille opintolinjoille hyväksytään enintään 5 % lääkärikoulutukseen/hammaslääkärikoulutukseen koko maassa hyväksyttävien määrästä (Yliopistolaki 2009, 12§: Helsingin yliopisto vastaa siitä, että ruotsinkielentaitoisia henkilöitä koulutetaan riittävästi koko maan tarpeisiin).

Lääketieteen koulutusohjelman sisäänottomäärä vuonna 2014 on 120 uutta opiskelijaa, joista enintään 34 ruotsinkieliselle opintolinjalle ja vähintään 86 suomenkieliselle opintolinjalle.

Hammaslääketieteen koulutusohjelman sisäänottomäärä vuonna 2014 on 50 uutta opiskelijaa, joista enintään 8 ruotsinkieliselle opintolinjalle ja vähintään 42 suomenkieliselle opintolinjalle.

Opintolinjojen kielitaitovaatimukset:
Hakea voi joko vain suomenkieliselle opintolinjalle, vain ruotsinkieliselle opintolinjalle tai molempiin. Haettaessa molemmille opintolinjoille, hakija valitsee suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä opintolinjasta toisen ensisijaiseksi ja toisen toissijaiseksi hakukohteeksi. Hakijan tulee osoittaa opintolinjan/opintolinjojen vaatimusten mukainen kielitaito määräaikaan mennessä (ks. Hakuopas, kappaleet 2.4 ja 2.5). Hakijalta vaaditaan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan, kummalla kielellä (suomi ruotsi) hän tekee valintakokeen:

 • Hakija hakee suomenkieliselle opintolinjalle ja tekee valintakokeen suomeksi; hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen suomen kielen taito (ks. Hakuopas, kappale 2.4.1).
 • Hakija hakee suomenkieliselle opintolinjalle ja tekee valintakokeen ruotsiksi; hänen tulee osoittaa erinomainen suomen kielen taito (ks. Hakuopas, kappale 2.4.1).
 • Hakija hakee ruotsinkieliselle opintolinjalle ja tekee valintakokeen ruotsiksi; hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen ruotsin kielen taito (ks. Hakuopas, kappale 2.4.2).
 • Hakija hakee ruotsinkieliselle opintolinjalle ja tekee valintakokeen suomeksi; hänen tulee osoittaa erinomainen ruotsin kielen taito (ks. Hakuopas, kappale 2.4.2).
 • Hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle opintolinjalle; hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito siinä kielessä, jolla tekee valintakokeen ja erinomainen kielitaito toisessa vaaditussa kielessä.

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeellaan (www.yliopistohaku.fi) sitovasti hakuajan päättymiseen mennessä, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi eli haluaako hän valintakokeessa jaettavan materiaalin ja valintakoekysymykset suomeksi vai ruotsiksi. Jos hakija on hakulomakkeella pyytänyt koekysymykset suomeksi, niihin on myös vastattava suomeksi. Jos hakija on hakulomakkeella pyytänyt koekysymykset ruotsiksi, niihin on myös vastattava ruotsiksi. Englanninkielisiä vastauksia ei arvioida eikä pisteytetä.

HUOM! Jos aiot hakea opintolinjalle, jonka kielitaitovaatimuksia et vielä täytä, ilmoittauduthan heti kielitaitotesteihin, esim. Helsingin yliopiston Kielipalveluiden kielitesteihin.

Valintakoe:
Valintakoe on tiistaina 27.5.2014 klo 9–14 Helsingissä keskustakampuksella ja Meilahdessa. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa.

Valintakoevaatimukset:

Valintakoevaatimukset ovat samat kuin vuosina 2012 ja 2013.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa sallitut laskimet:
Lääketieteellisten alojen valintakokeessa vuonna 2014 sallittavien laskinten lista on luettavissa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Internet-sivuilla. Mahdolliset lisäykset laskinlistaan tehdään viimeistään 1.3.2014.

Tulosten julkistaminen:

 • Tulokset julkaistaan keskiviikkona 2.7.2014.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.7.2014 klo 16.15 mennessä.
 • Opinnot alkavat 1.9.2014.
 • Ks. lisätietoja Hakuoppaasta, kappaleet 7, 8 ja 9.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset:
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat myös lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksen aloja. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote:
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Tämän takia tiedekunta voi edellyttää, että opiskelija esittää rikosrekisteriotteensa ennen harjoittelun alkua.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilta vaadittavat rokotukset:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ohjeiden mukaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin harjoitteluun tulevilla opiskelijoilla tulee olla voimassa oleva rokotustodistus tai kirjallinen vakuutus seuraavista taudeista:

 • Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko (Morbilli, Parotitis ja Rubella); MPR-rokotus x 2 tai yksittäiset tautikohtaiset rokotukset. Jos opiskelijaa ei ole rokotettu tai hän on saanut vain yhden rokotuksen, niin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) antaa MPR rokotuksen tiedekuntaan hyväksytyille opiskelijoille Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan.
  • Vesirokko (Varicella); Vesirokko-rokotus, jos ei ole sairastanut tai ole rokotettu.
  • Lisäksi HUS suosittelee, että harjoitteluun tulevalla opiskelijalla on voimassa myös muutama muu rokotus; katso lisää ohjeita täältä.
  Opiskelija kustantaa itse tarvitsemansa rokotukset. Yleistä lisätietoa rokotuksista antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

---------

HAKIJANEUVONTA

Helsingin yliopiston hakijapalvelut neuvoo hakemiseen liittyvissä asioissa.

Puh: (09) 191 24140 (asiakaspalvelu)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 1.krs. (Helsingin yliopiston päärakennus<
Sähköposti: hakijapalvelut [a] helsinki.fi

Hakijapalveluiden aukiolo- ja puhelinajat.

Hakijapalvelut ovat keränneet hakijoille selventävää lisätietoa muun muassa hakulomakkeen täyttämiseen, hakemuksen liitteiden toimittamiseen ja kielitaidon todentamiseen.

Lääketieteellinen tiedekunta on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tänne.

Haluatko tutustua lääketieteelliseen tiedekuntaan? Lue täältä miten ja milloin.

---------

VUODEN 2015 OPISKELIJAVALINTA

Haku yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on muuttumassa. Hakijapalvelut on koonnut tietoa opiskelijavalinnan muuttumisesta tänne.

---------

päivitetty 19.12.2013/ SJ, päivitetty, että hakuaika päättyi 1.4.2014/ NT