Päävalinta Erillisvalinnat Maisterivalinta Muut opiskeluoikeudet

Hakijaneuvontaa Helsingin yliopistossa tarjoaa

Hakijapalvelut
Puh: 02941 24140 (asiakaspalvelu)
PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33, 1.krs.
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Katso aukioloajat ja puhelinajat
Sivuilla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista.

flamma

Haku 2017

VUODEN 2017 OPISKELIJAVALINTA

Ajankohtaiset asiat:

Valintaperusteet on julkaistu opintopolku.fi –palvelussa. Opintopolkuun pääset tästä.

Helsingin yliopiston koulutustarjontakuvauksiin pääset tutustumaan täältä.

Hakemiseen liittyvää yleistä tietoa päivitetään hakijapalveluiden ylläpitämille sivuille tänne.

Tietoa ensikertalaiskiintiöstä on päivitetty hakijapalveluiden ylläpitämille sivuille tänne.

Askarruttavatko valtakunnalliset opiskelijavalinnan uudistukset? Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolitiikkaan ja opiskelijavalintaan liittyvät sivut: Opetus ja kulttuuriministeriö: Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen.

 

ALLA OLEVAT TEKSTIT SISÄLTÄVÄT VANHENTUNUTTA TIETOA JA KOSKEVAT AINOASTAAN VUOTTA 2016! VUODEN 2017 VALINTAPERUSTEET LÖYDÄT OPINTOPOLUSTA.

Tärkeät päivämäärät (2016)

Tulosten julkaisu: viimeistään 1.7.2016.
Paikan vastaanotto: viimeistään 15.7.2016 klo 15.00.

SÄHKÖINEN HAKUOPAS 2016

Tämän oppaan tarkoituksena on tukea sinua löytämään kaikki se tieto mitä tarvitset kun haet tai suunnittelet hakevasi lääketieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2016. Osa tiedoista löytyy keskiteltyiltä sivuilta, jonne pääset tämän sivun linkitysten avulla. Huomioithan, että lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat kuuluvat SORA-lainsäädännön piiriin. Lisätietoa esim. opintopolusta.

Pikavalikot
Valintaperusteet
Hakeminen
Lähtöpisteet
Opiskelijamäärät
Valintakoe
Erityisjärjestelyt
Tulosten julkaisu
Oikaisupyynnöt

VALINTAPERUSTEET

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien valintaperusteet on viety kokonaisuudessaan mm. Helsingin yliopiston koulutustarjontaan. Hakeminen yhteishaun hakukohteisiin tapahtuu opintopolussa. Myös opintopolusta löydät koulutusohjelma- ja kielilinjakohtaiset valintaperusteet.

Lääketieteen suomenkielisen opintolinjan valintaperusteet löydät esim. täältä.
Lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintaperusteet löydät esim. täältä.

Hammaslääketieteen suomenkielisen opintolinjan valintaperusteet löydät esim. täältä.
Hammaslääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintaperusteet löydät esim. täältä.

Takaisin pikavalikkoihin.

HAKEMINEN

Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin (lääketieteellinen tiedekunta ja eläinlääketieteellinen tiedekunta) sekä Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Kysymys ei kuitenkaan ole yhteisvalinnasta. Sinun on mahdollista hakea ainoastaan yhteen lääketieteen alan koulutusohjelmaan. Mikäli haet Helsingin lääketieteelliseen tiedekuntaan on sinun mahdollista hakea suomen- ja/tai ruotsinkieliselle opintolinjalle haluamassasi koulutusohjelmassa. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen sen tiedekunnan määräysten mukaisesti, mihin haet. Sinun tulee siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, missä voit valintakokeen suorittaa. Voit tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon olet hakenut.

Yleistä tietoa, mikäli haet vuoden 2016 opiskelijavalinnassa, on päivitetty hakijapalveluiden verkkosivuile tänne. Hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa opintopolku-palvelussa.

Huomoithan, että kun haet lääketieteelliseen tiedekuntaan tulee sinun korkeakoulukelpoisuuden todentamisen lisäksi todentaa riittävä kielitaito. Sinulta vaaditan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) teet valintakokeen. Sinun tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti millä kielellä (suomi vai ruotsi) haluat tehdä valintakokeen. Näin osoitat kielitaidon lääketieteellisessä tiedekunnassa:

Suomen kielen taidon osoittaminen
Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Huomioithan, että alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Lisätietoa täältä (pdf).

Muistathan toimittaa hakemiseen tarvittavat liitteet hakijapalveluille määräaikaan mennessä.

Takaisin pikavalikkoihin.

LÄHTÖPISTEET

Lähtöpisteitä saavilla on automaattisesti mahdollisuus tulla hyväksytyksi valintakoejonon lisäksi myös yhteispistejonossa. Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, Reifeprüfung-tutkinnosta, IB-tutkinnosta (International Baccalaureate) sekä EB-tutkinnosta (European Baccalaureate). Mikäli hakija on suorittanut useamman lähtöpisteisiin oikeuttavan tutkinnon, hänelle annetaan lähtöpisteet sen tutkinnon mukaan, josta hän saa parhaimmat lähtöpisteet. Lähtöpisteitä annetaan yhteensä enintään 36.

Lähtöpisteitä annetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille seuraavasti:

1. äidinkieli (suomi, ruotsi, saame)*
2. toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä kieli), vieras kieli (pitkä kieli) tai äidinkielen koe pois lukien kohdassa 1 käytetty (paras näistä)*
3. fysiikan, kemian tai biologian ainereaalikoe** (paras näistä)
4. matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai mikä tahansa ainereaalikoe** pois lukien kohdassa 3 käytetty tai reaali*** (paras näistä)

*) Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä. Huomioi, että toinen kotimainen kieli ei ole sama asia kuin suomi tai ruotsi toisena kielenä.
**) ainereaalilla tarkoitetaan vuonna 2006 tai sen jälkeen kirjoitettua ns. uusimuotoista ainereaalia
***) reaalilla tarkoitetaan ennen vuotta 2006 kirjoitettua ns. vanhamuotoista reaalia.

Lähtöpisteitä annetaan kustakin kokeesta seuraavasti:

 

Arvosana

 

TASO A
äidinkieli
pitkä kieli
pitkä matematiikka
ainereaali / reaali

 

TASO B

lyhyt matematiikka
keskipitkä (toinen kotimainen) kieli

 

L

 

9

 

6

 

E

 

7

 

4

 

M

 

5

 

2

 

C

 

3

 

0

 

B

 

1

 

0

 

A

 

0

 

0

Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lähtöpisteitä.

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Lähtöpisteitä annetaan Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:
1. äidinkieli
2. vieras kieli (pitkä oppimäärä)
3. fysiikka, kemia tai biologia – paras näistä
4. matematiikka tai mikä tahansa muu kuin kieliaine (pois lukien kohdassa 3 käytetty) – paras näistä

Edellä ilmoitetut RP-tutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Arvosana Reifeprüfung-tutkinnossa: 

15-13 

12-10 

9-8 

6-5 

äidinkieli
vieras kieli (pitkä oppimäärä)
muu kuin kieliaine
matematiikka

 9

 7

 5

 3

 1

 0

 

Lähtöpisteitä annetaan International Baccelarute-tutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:
1. äidinkieli (A-kieli)
2. toinen A-kieli tai vieras kieli (B-kieli) (higher level HL tai standard level SL)
3. fysiikka, kemia tai biologia (higher level HL tai standard level SL)
4. matematiikka (mikä tahansa taso) tai mikä tahansa muu kuin kieli- tai taideaine pois lukien kohdassa 3 käytetty (higher level tai standard level)

Edellä ilmoitetut IB-tutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Arvosana IB-tutkinnossa:  

äidinkieli
vieras kieli (HL tai SL)
muu kuin kieli/taideaine
matematiikka (HL)

 9

 7

 5

 3

 1

 

matematiikka (muut tasot)

 7

 5

 3

 0

 0

 0

 

Lähtöpisteitä annetaan European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:
1. äidinkieli (L1)
2. vieras kieli (L2)
3. fysiikka, kemia tai biologia – paras näistä
4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa muu kuin kieliaine (pois lukien kohdassa 3 käytetty) – paras näistä

Edellä ilmoitetut EB-tutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Arvosana EB-tutkinnossa: 

10.00-9.00 

8.95-8.00 

7.95-7.00 

6.95-6.00 

5.95-5.00 

4.95-4.00 

äidinkieli (L1)
vieras kieli (L2)
muu kuin kieliaine
matematiikka (pitkä oppimäärä)

 9

 7

 5

 3

 1

 0

 

matematiikka (lyhyt oppimäärä)

 6

 4

 2

 0

 0

 0

 

Keväällä 2016 tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Takaisin pikavalikkoihin.

OPISKELIJAMÄÄRÄT

Lääketieteen koulutusohjelma:
Sisäänotto 150 uutta opiskelijaa.
Vähintään 112 suomenkieliselle opintolinjalle ja enintään 38 ruotsinkieliselle opintolinjalle.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma:
Sisäänotto 50 uutta opiskelijaa.
Vähintään 42 suomenkieliselle opintolinjalle ja enintään 8 ruotsinkieliselle opintolinjalle.

50% hyväksytään yhteispistejonossa ja 50 % hyväksytään koepistejonossa.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa 128 opiskelupaikkaa on varattu ns. ensikertalaisille hakijoille.

Tarkat tiedot valintamenettelystä (opiskelijamääristä, valintatavoista, hakijoiden asettamisesta jonoihin ja varasijoista (pdf)).

Takaisin pikavalikkoihin.

VALINTAKOE

Vuoden 2016 valintakoe: Helsingissä, keskiviikkona 18.5.2016 klo 9-14.

Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00. Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutukseen hakeva voi tehdä valintakokeen vain Helsingissä lääketieteellisen tiedekunnan ohjeistusten mukaisesti. Koepaikat sijaitsevat Helsingissä keskustassa ja Meilahdessa. Muiden yliopistojen tai tiedekuntien yhteydessä tehtyä valintakoetta ei arvioida.

Valintakokeeseen voivat ilman eri kutsua osallistua kaikki hakemuksensa määräajassa jättäneet ja hakukelpoisuutensa todistaneet hakijat.

Koepaikat ja tarkempia valintakokeen käytännön ohjeita ilmoitetaan tämän sivun ajankohtaiset asiat -otsikon alla ja yliopiston päärakennuksen ala-aulan ilmoitustaululla keskiviikkona 11.5.2016 klo 15.00 alkaen. Hakijan on koepäivänä itse huolehdittava siitä, että hän ehtii omaan koesaliinsa ajoissa.

Istumapaikalle ei saa tuoda muuta kuin kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistuksen, laskimen ja varalaskimen, korvatulpat, välttämättömät lääkkeet ja eväät, joiden tulee olla viikko ennen koetta julkaistavien ohjeiden mukaisesti pakatut. Kokeen tekijällä on käytössään vain kirjoitustila.

Valintakokeen valvoja voi välittömästi poistaa koetilaisuudesta hakijan, joka syyllistyy vilppiin, käyttää koetilaisuudessa laskinta, joka ei kuulu sallittujen laskinten listaan, taulukoita, magneettikorttia tai laskimen käyttöohjeita tai joka ei muuten noudata valvojien ohjeita. Jos vilppi havaitaan vasta koe- tai oikaisupyyntötilaisuuden jälkeen, valintatoimikunta voi hylätä kokeen. Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäämiseen.

Hakijan on itse kirjoitettava vaaditut tunnistetietonsa (nimi, henkilötunnus ja allekirjoitus) vaadittuihin kohtiin koeajan puitteissa.

Lähtöpisteet ovat mahdollisuuksien mukaan nähtävillä valintakoepäivänä. Lähtöpisteiden tarkistamisesta annetaan lisätietoa viikkoa ennen valintakoetta julkaistavien ohjeiden yhteydessä.

Valintakoetehtävistä saatava raakapistemäärä muunnetaan valintakoepisteiksi siten, että koulutusohjelman parhaimman raakapistemäärän saavuttanut saa 72 koepistettä ja loput skaalataan välille 0-72,000.

Valintakoemateriaali:
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.
Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa:
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129–135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143–149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151–155

Yliopisto ei järjestä valmennuskursseja.

Lääketieteellisten alojen valintakokeessa vuonna 2016 sallittavien laskinten listan löydät täältä.

Takaisin pikavalikkoihin.

ERITYISJÄRJESTELYT

Erityisjärjestelyjä vamman tai sairauden takia tarvitsevan hakijan tulee täyttää sähköinen hakemus erityisjärjestelyistä hakuajan päättymiseen 6.4.2016 mennessä. Erityisjärjestelyitä voi hakea e-lomakkeen kautta, joka avataan 16.3.2016 ja suljetaan 6.4.2016 klo 15.00 tämän sivun ajankohtaiset asiat –otsikon alla. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan pelkästään käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Anomukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemuksen syynä olevan vamman / sairauden / haitan alaa vastaavan erikoislääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha (päivätty 6.4.2014 tai myöhemmin). Opiskelijavalintatoimikunta päättää erityisjärjestelyjen myöntämisestä. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen anovan tulee täyttää sähköinen hakemus erityisjärjestelyistä hakuajan päättymiseen 6.4.2016 mennessä. Erityisjärjestelyitä voi hakea e-lomakkeen kautta, joka avataan 16.3.2016 ja suljetaan 6.4.2016 klo 15.00 tämän sivun ajankohtaiset asiat –kohdan alla. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja (päivätty 6.4.2011 tai myöhemmin). Lukihäiriön vuoksi myönnettävistä lisäajoista päättää opiskelijavalintatoimikunnan puheenjohtaja. Lisäaikaa (30 minuuttia) voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Muun kuin lukihäiriön vuoksi myönnettävistä lisäajoista päättää opiskelijavalintatoimikunta. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Hakemuksiin liitettävien lausuntojen tulee olla suomen- tai ruotsinkielisiä alkuperäisiä tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Asiakirjoja ei palauteta. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään 20.4.2016 klo 15.00 osoitteeseen:
Lääketieteellinen tiedekunta, opintotoimisto
PL 63 (Haartmaninkatu 8, 3.krs.)
00014 Helsingin yliopisto.

Asiakirjoja ei palauteta.

Jos et pysty täyttämään sähköistä erityisjärjestelyhakemusta niin ole yhteyksissä tiedekunnan opintotoimistoon med-opintoneuvonta@helsinki.fi.

Kaikille erityisjärjestelyitä 6.4.2016 klo 15.00 mennessä hakeneille postitetaan tieto erityisjärjestelypäätöksestä viimeistään 6.5.2016.

Hakuajan jälkeen tapahtuneista tilanteista (esim. tapaturma) johtuvia erityisjärjestelytarpeita voidaan käsitellä vain erityisen painavasta syystä. Tällaisessa tapauksessa hakijan tulee olla välittömästi yhteydessä tiedekuntaan.

Vuodesta 2014 alkaen lääketieteellisen tiedekunnan valinnoissa ei ole käytössä erillistä vammaishakumenettelyä. Sen sijaan vaikeasti vammaisten hakijoiden on mahdollista hakea edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti tarvitsemiaan erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyiden tarkoituksena on huolehtia siitä, että myös vaikeasti vammaiset hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Takaisin pikavalikkoihin.

TULOSTEN JULKAISU

Tiedekunnan opintotoimiston seinällä julkaistaan sijoittelun tulos viimeistään perjantaina 1.7.2016. Tiedekunnan Internet-sivuilla julkaistaan (täällä) sijoittelun tuloksen osalta niiden nimet, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Hakijat voivat myös tarkistaa valinnan tuloksen kirjautumalla sähköiseen Oma opintopolku-palveluun.

Valintakokeen jälkeen julkaistaan Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Hyvän vastauksen piirteet löydät kokeen jälkeen myös täältä.

Hyvän vastauksen piirteet ovat nähtävänä 18.5.2016 valintakokeen jälkeen viikon ajan Helsingin yliopiston päärakennuksen ilmoitustaululla ja lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimiston ilmoitustaululla oikaisupyyntöajan päättymiseen saakka.

Takaisin pikavalikkoihin.

OIKAISUPYYNNÖT (Huom! päivitetyt ohjeet tulosten julkaisusivulta)

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta (1.7.2016 alkaen). Oikaisupyyntö tulee allekirjoittaa ja siitä on käytävä ilmi hakijan nimi, henkilötunnus, tehtävänumero, jota oikaisu koskee ja yksilöity perustelu oikaisulle. Eri tehtäviä koskevat oikaisupyynnöt kirjoitetaan erillisille papereille. Oikaisupyynnön tulee olla perillä viimeistään 15.7.2016 klo 15.45.

Tiedekuntaneuvosto päättää oikaisupyynnöistä syksyn ensimmäisessä kokouksessaan. Kaikille oikaisupyynnön tehneille postitetaan vastine aikaisintaan tiedekuntaneuvoston kokousta seuraavana päivänä.

Se, joka on tyytymätön tiedekuntaneuvoston hänen oikaisupyyntönsä johdosta antamaan päätökseen, voi hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996 ja 433/1999) säädetään. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen. Oikaisupyynnön johdosta ei valintatulosta saa muuttaa oikaisua hakeneen vahingoksi.

Takaisin pikavalikkoihin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lääketieteellinen tiedekunta on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tänne.

Haluatko tutustua lääketieteelliseen tiedekuntaan? Lue täältä miten ja milloin.

päivitetty 1.7.2016/ LL