Päävalinta Erillisvalinnat Maisterivalinta Muut opiskeluoikeudet

Hakijaneuvontaa Helsingin yliopistossa tarjoaa

Hakijapalvelut
Puh: 02941 24140 (asiakaspalvelu)
PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33, 1.krs.
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Katso aukioloajat ja puhelinajat
Sivuilla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista.

flamma

Haku 2016

VUODEN 2016 OPISKELIJAVALINTA

Hakemiseen liittyvää tietoa päivitetään hakijapalveluiden ylläpitämille sivuille tänne. Koulutustarjontakuvaukset sekä vuoden 2016 lääketieteen alan koulutusohjelma ja opintolinjojen valintaperusteet viedään valtakunnalliseen opintopolku-fi palveluun. Nämä julkaistaan marraskuun alussa.

ENNAKKOTIETOA VUODEN 2016 VALINNASTA (julkaistu 24.9.2015, päivitetty 30.9.2015)

Hammaslääketieteen koulutusohjelman sisäänottomäärä vuonna 2016 on 50. Lääketieteen koulutusohjelman sisäänottomäärä vuonna 2016 on 150. Hammaslääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksytään opiskelemaan enintään 5 % hammaslääketieteen koulutusohjelmiin koko maassa hyväksyttävien määrästä eli enintään 8 opiskelijaa vuonna 2016. Lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksytään opiskelemaan enintään 5 % lääketieteen koulutusohjelmiin koko maassa hyväksyttävien määrästä eli enintään 38 opiskelijaa vuonna 2016.

Kun haet lääketieteelliseen tiedekuntaan tulee sinun todentaa kielitaito. Todentamistavat löydät hakijapalveluiden sivuilta (linkit alla). Sinulta vaaditan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) teet valintakokeen. Jo hakuvaiheessa tulee ilmoittaa sitovasti millä kielellä (suomi vai ruotsi) valintakokeen tekee. Huomaathan, että todentamistapoja on päivitetty aikaisempiin vuosiin verrattaeesa:

Suomen kielen taidon osoittaminen
Ruotsin kielen taidon osoittaminen

Vuoden 2016 valintakoe: Helsingissä, keskiviikkona 18.5.2016 klo 9-14.

Valintakoemateriaali:
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.
Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa:
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129–135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143–149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151–155

Yliopisto ei järjestä valmennuskursseja.

LÄHTÖPISTEET

Lähtöpisteitä saavilla on automaattisesti mahdollisuus tulla hyväksytyksi valintakoejonon lisäksi myös yhteispistejonossa. Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, Reifeprüfung-tutkinnosta, IB-tutkinnosta (International Baccalaureate) sekä EB-tutkinnosta (European Baccalaureate). Mikäli hakija on suorittanut useamman lähtöpisteisiin oikeuttavan tutkinnon, hänelle annetaan lähtöpisteet sen tutkinnon mukaan, josta hän saa parhaimmat lähtöpisteet. Lähtöpisteitä annetaan yhteensä enintään 36.

Lähtöpisteitä annetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille seuraavasti:

1. äidinkieli (suomi, ruotsi, saame)*
2. toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä kieli), vieras kieli (pitkä kieli) tai äidinkielen koe pois lukien kohdassa 1 käytetty (paras näistä)*
3. fysiikan, kemian tai biologian ainereaalikoe** (paras näistä)
4. matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai mikä tahansa ainereaalikoe** pois lukien kohdassa 3 käytetty tai reaali*** (paras näistä)

*) Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä. Huomioi, että toinen kotimainen kieli ei ole sama asia kuin suomi tai ruotsi toisena kielenä.
**) ainereaalilla tarkoitetaan vuonna 2006 tai sen jälkeen kirjoitettua ns. uusimuotoista ainereaalia
***) reaalilla tarkoitetaan ennen vuotta 2006 kirjoitettua ns. vanhamuotoista reaalia.

Lähtöpisteitä annetaan kustakin kokeesta seuraavasti:

 

Arvosana

 

TASO A
äidinkieli
pitkä kieli
pitkä matematiikka
ainereaali / reaali

 

TASO B

lyhyt matematiikka
keskipitkä (toinen kotimainen) kieli

 

L

 

9

 

6

 

E

 

7

 

4

 

M

 

5

 

2

 

C

 

3

 

0

 

B

 

1

 

0

 

A

 

0

 

0

Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lähtöpisteitä.

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Lähtöpisteitä annetaan Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:
1. äidinkieli
2. vieras kieli (pitkä oppimäärä)
3. fysiikka, kemia tai biologia – paras näistä
4. matematiikka tai mikä tahansa muu kuin kieliaine (pois lukien kohdassa 3 käytetty) – paras näistä

Edellä ilmoitetut RP-tutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Arvosana Reifeprüfung-tutkinnossa: 

15-13 

12-10 

9-8 

6-5 

äidinkieli
vieras kieli (pitkä oppimäärä)
muu kuin kieliaine
matematiikka

 9

 7

 5

 3

 1

 0

 

Lähtöpisteitä annetaan International Baccelarute-tutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:
1. äidinkieli (A-kieli)
2. toinen A-kieli tai vieras kieli (B-kieli) (higher level HL tai standard level SL)
3. fysiikka, kemia tai biologia (higher level HL tai standard level SL)
4. matematiikka (mikä tahansa taso) tai mikä tahansa muu kuin kieli- tai taideaine pois lukien kohdassa 3 käytetty (higher level tai standard level)

Edellä ilmoitetut IB-tutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Arvosana IB-tutkinnossa:  

äidinkieli
vieras kieli (HL tai SL)
muu kuin kieli/taideaine
matematiikka (HL)

 9

 7

 5

 3

 1

 

matematiikka (muut tasot)

 7

 5

 3

 0

 0

 0

 

Lähtöpisteitä annetaan European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:
1. äidinkieli (L1)
2. vieras kieli (L2)
3. fysiikka, kemia tai biologia – paras näistä
4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa muu kuin kieliaine (pois lukien kohdassa 3 käytetty) – paras näistä

Edellä ilmoitetut EB-tutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


Arvosana EB-tutkinnossa: 

10.00-9.00 

8.95-8.00 

7.95-7.00 

6.95-6.00 

5.95-5.00 

4.95-4.00 

äidinkieli (L1)
vieras kieli (L2)
muu kuin kieliaine
matematiikka (pitkä oppimäärä)

 9

 7

 5

 3

 1

 0

 

matematiikka (lyhyt oppimäärä)

 6

 4

 2

 0

 0

 0

 

Keväällä 2016 tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.

Ensikertalaiset hakijat:
Lääketieteellinen tiedekunta varaa yhteishaussa 2016 200 opskelupaikasta yhteensä 128 opiskelupaikkaa eli n. 65 % aloituspaikoista henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. Tiedekunta ei varaa paikkoja ensikertalaisille hakijoille hammaslääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi tulee valintaperusteiden mukaiset vähimmäispistemäärät ylittää.
Tarkemmat tiedot julkaistaan valintaperusteiden julkaisemisen yhteydessä opintopolku-palvelussa.

Ensikertalainen hakija
(teksti Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta)

Ensikertalaisia ovat ne, jotka eivät ole vastaanottaneet tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, eivätkä suorittaneet tutkintoa suomalaisissa korkeakouluissa. Jotta uudistus ei vaikuttaisi hakijoiden asemaan taannehtivasti, ensikertalaisiksi luetaan myös ne hakijat, jotka ovat vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen, mikäli he eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa.

Vasta syksyllä 2014 (ja sen jälkeen) alkavasta koulutuksesta vastaanotettu paikka vaikuttaa seuraavissa yhteisvalinnoissa siten, että hakija ei ole enää ensikertalainen. Esimerkiksi syksyn 2013 yhteishaussa paikan saanut ja vastaanottanut katsotaan ensikertalaiseksi syksyn 2014 yhteishaussa. Jos hakija on suorittanut tutkinnon Suomen korkeakoulujärjestelmässä, hän ei ole ensikertalainen, riippumatta siitä, koska tutkinto on suoritettu.

Askarruttavatko valtakunnalliset opiskelijavalinnan uudistukset? Ks. opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolitiikkaan ja opiskelijavalintaan liittyvät sivut (esim. vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin sivun oikeassa yläreunassa):

Lääketieteellinen tiedekunta on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tänne.

Haluatko tutustua lääketieteelliseen tiedekuntaan? Lue täältä miten ja milloin.

päivitetty 30.9.2015/ LL