Päävalinta Erillisvalinnat Maisterivalinta Muut opiskeluoikeudet

Hakijaneuvontaa Helsingin yliopistossa tarjoaa

Hakijapalvelut
Puh: 02941 24140 (asiakaspalvelu)
PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33, 1.krs.
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Katso aukioloajat ja puhelinajat
Sivuilla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista.

flamma

Haku 2015

VUODEN 2015 OPISKELIJAVALINTA

Hakuopas vuoden 2015 lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksen opiskelijavalinnoista (pdf).

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAN TULOKSET 2015 (julkaistu 1.7.2015 klo 9.00)

Lääketieteen koulutusohjelma, suomenkielinen linja, HYVÄKSYTYT 2015 (pdf)
Lääketieteen koulutusohjelma, ruotsinkielinen linja, HYVÄKSYTYT 2015 (pdf)
Hammaslääketieteen koulutusohjelma, suomenkielinen linja, HYVÄKSYTYT 2015 (pdf)
Hammaslääketieteen koulutusohjelma, ruotsinkielinen linja, HYVÄKSYTYT 2015 (pdf)

Pisterajat ja muuntokertoimet 2015 (pdf)

Lääketieteellisen tiedekunnan ohje oikaisupyyntöön (pdf)

Lääketieteellisen tiedekunnan päävalinnan tuloksista ja pisteistä:

Jokaiselle hakijalle lähetetään kirjeitse tieto valinnan tuloksesta Opetushallituksen toimesta. Kirjeet joka sisältää pistetietoja toimitetaan hakijoille tulosten julkaisemisen jälkeen. Opetushallitus lähettää kirjeet 3.7.2015. (päivitetty 2.7.2015) Lääketieteellinen tiedekunta on lähettänyt tervetuliaiskirjeen kaikille hyväksytyille 1.7.2015. Henkilökohtaiset pistemäärät ovat henkilötietoja, joten niitä ei julkaista kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 16.3.§).

Kaikkien hyväksyttyjen nimet julkaistaan tiedekunnan opintoimiston seinällä. Internetissä tiedekunnan kotisivuilla julkaistaan vain niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa hakulomakkeella. Hakijat voivat myös tarkistaa valinnan tuloksen sähköisesti kirjautumalla opintopolku.fi –palveluun. Mikäli hakija on hyväksytty ehdollisesti ilmenee se tiedekunnan lähettämästä tervetuliaiskirjeestä. Tiedekunta lähettää ainoastaan hyväksytyille kirjeen.

Valintakoetilastot julkaistaan valintakoetulosten julkaisun jälkeen heinä-elokuun aikana.

Hakijalla tai hakijan erikseen valtuuttamalla asiamiehellä on oikeus nähdä valintakoepaperinsa valintakokeen tulosten julkaisun jälkeen 14 päivän ajan lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa. Opintotoimiston aukioloajat ovat seuraavat:
ma-to: klo 9–11 ja 12–15
sekä lisäksi:
pe 3.7.2015 klo 9-11 ja 12-15
pe 10.7.2015 klo 9-11 ja 12-15
pe 17.7.2015 klo 9-11 ja 12-15.45.

VALINTAKOEPAPEREIDEN TILAUS

Omien valintakoepaperien kopioista veloitetaan 20 euroa/vastauspaperinippu. Postitse lähetettäviin kopioihin lisätään postimaksu 2 euroa. Tehtävämonisteita ja vhyvän vastauksen piirteet saa ilmaiseksi Turun yliopiston Internet-sivuilta.

Kopiot omista valintakoevastauksista tilataan ensisijaisesti e-lomakkeella (ajalla 1.7.2015-17.7.2015)

Oikaisupyyntömenettely:

Valinnan tulokseen tyytymätön hakija voi laatia oikaisupyynnön tiedekuntaneuvostolle tiedekunnan laatimien ohjeiden pohjalta. Oikaisupyyntö tulee toimittaa lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan määräaikaan pe. 17.7.2015 klo 15.45 mennessä. Katso tarkemmat tiedot ohjeesta. Vain perustellusta kirjallisesta hakemuksesta (erillinen lomake saatavilla tiedekunnan opintotoimistosta) hakijalle voidaan myöntää oikeus tutustua toisen hakijan vastauksiin ja saada niistä kopio omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Hakemuslomakkeessa on yksilöitävä ja rajattava selkeästi, mitä vastauksia hakija haluaa kopioitavan. Hakemuslomakkeella esitetyistä perusteluista on käytävä ilmi, millä tavalla hakija on näiden hakemusten suhteen asianosainen. Kopioista veloitetaan 10 euroa/sivu (lisäksi tarvittaessa postimaksu 2 euroa/kirjekuori).

Lue lisää,Hakuopas 2015, sivut 17 ja 18.

Lisätietoja antavat valintasihteerit:
Henri Saarinen, puh. 02941 26721 ja Katarina Ojala, puh. 02941 26709
sähköpostit: henri.saarinen@helsinki.fi ja katarina.ojala@helsinki.fi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUUTOKSIA MM. TULOSTEN JULKAISUN AJANKOHDASSA: (päivitetty 20.5.2015)

Kaikille valintakokeeseen osallistuneille jaettiin infotiedote kokeen palautuksen yhteydessä. Mikäli et ottanut tiedotetta mukaasi valintakokeen jälkeen tai olet sen hukannut löytyy se myös täältä. Huom! Ohjeisiin valintakokeisiin osallistuville on päivitetty tulosten julkaisuajankohdan muutos. Tulokset voidaan aiemmin ilmoitetusta poiketen julkaista viimeistään pe 3.7.2015. Lisäksi on selvennetty, että Internetissä julkaistaan hyväksyttyjen nimet niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen luvan. Kaikkien hyväksyttyjen nimet julkaistaan Lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimiston (Tukholmankatu 8b, 5krs) ilmoitustaululla viimeistään pe 3.7.2015, jossa ne ovat nähtävänä opintotoimiston aukioloaikana.

Jos haluat tutustua tämän vuoden (2015) valintakoekysymyksiin ja hyvän vastauksen piirteisiin niin löydät ne täältä.

Hakemiseen liittyvää tietoa löytyy hakijapalveluiden ylläpitämiltä sivuilta täältä. Koulutustarjontakuvaukset löytyy opintopolku-fi -palvelusta.

TIETOA VUODEN 2015 VALINNOISTA (valintaperusteet löytyvät kokonaisuudessaan sivun ylhäällä olevasta hakuoppaasta tai opintopolku.fi -järjestelmästä)

OPISKELIJAMÄÄRÄT

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmaan otetaan yliopiston hallituksen vahvistama enimmäismäärä opiskelijoita. Sekä hammaslääketieteen että lääketieteen koulutusohjelmien opiskelijat valitaan suomenkieliselle tai ruotsinkieliselle opintolinjalle.

Hammaslääketieteen koulutusohjelman sisäänottomäärä vuonna 2015 on 50. Lääketieteen koulutusohjelman sisäänottomäärä vuonna 2015 on 150. Hammaslääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksytään opiskelemaan enintään 5 % hammaslääketieteen koulutusohjelmiin koko maassa hyväksyttävien määrästä eli enintään 8 opiskelijaa vuonna 2015. Lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksytään opiskelemaan enintään 5 % lääketieteen koulutusohjelmiin koko maassa hyväksyttävien määrästä eli enintään 38 opiskelijaa vuonna 2015.

KIELITAITOVAATIMUKSET

Haettaessa lääketieteen tai hammaslääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito. Hakijalta vaaditaan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan, kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) hakija tekee valintakokeen. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Jos hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito siinä kielessä, jolla hän tekee kokeen ja erinomainen kielitaito toisessa vaaditussa kielessä.

Suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Kun suomenkielisen linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista suomen kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (= 2).
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.

 

Kun suomenkielisen linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (= 2).
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Ruotsinkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat jakautuvat suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen opintolinjaan. Ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. Suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla.

Kun ruotsinkielisen linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista ruotsin kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (= 2).
 • EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi.
 • Hyväksytysti suoritettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä  järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988–2012.

Kun ruotsinkielisen linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan erinomaista ruotsin kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 2) TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (= 2).
 • EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Ruotsin kielen kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):

 • Hyväksytysti suoritettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä  järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988–2012.

LÄHTÖPISTEET

Lähtöpisteitä saavilla on automaattisesti mahdollisuus tulla hyväksytyksi valintakoejonon lisäksi myös yhteispistejonossa. Lähtöpisteitä voi saada suomalaisesta ylioppilastutkinnosta, Reifeprüfung-tutkinnosta, IB-tutkinnosta (International Baccalaureate) sekä EB-tutkinnosta (European Baccalaureate). Mikäli hakija on suorittanut useamman lähtöpisteisiin oikeuttavan tutkinnon, hänelle annetaan lähtöpisteet sen tutkinnon mukaan, josta hän saa parhaimmat lähtöpisteet. Lähtöpisteitä annetaan yhteensä enintään 45.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys

Lähtöpisteitä annetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille seuraavista aineista:

 • äidinkieli (suomi, ruotsi, saame)*
 • toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä kieli) tai äidinkielen koe pois lukien kohdassa 1 käytetty (paras näistä)*
 • vieras kieli (pitkä kieli)
 • fysiikan, kemian tai biologian ainereaalikoe (paras näistä)
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai mikä tahansa ainereaalikoe pois lukien kohdassa 4 käytetty tai reaali (paras näistä)

*) Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä.

Lähtöpisteitä annetaan kustakin kokeesta seuraavasti:ARVOSANA

TASO A
äidinkieli
pitkä kieli
pitkä matematiikka
ainereaali/reaali

TASO B
lyhyt matematiikka
keskipitkä (toinen kotimainen) kieli

L

9

6

E

7

4

M

5

2

C

3

0

B

1

0

A

0

0

Lyhyen kielen kokeesta ei anneta lähtöpisteitä.

Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina ylioppilastutkinnon alkupisteytyksessä.

Ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen pisteytys

Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys

Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet saavat lähtöpisteitä kahden viimeisen lukiovuoden arvosanojen perusteella. Huomioon otetaan suomen, vaihtoehtoisesti saksan tai englannin (parempi tulos), matematiikan tai fysiikan tai kemian tai biologian (kaksi parasta näistä) arvosanat oppilaitoksen myöntämän todistuksen perusteella. Kunkin aineen arvosanoista lasketaan keskiarvo. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun siten, että 14,5 = 15, 14,4 = 14 jne.

Näiden keskiarvojen perusteella annetaan lähtöpisteitä seuraavasti:

Suomalaiset lähtöpisteet
Taso A / Laajan / Pitkän oppimäärän mukaan

L
9

E
7

M
5

C
3

B
1

Reifeprüfung-tutkintoaineiden keskiarvot yhdestä aineesta

15–13

12–11

10–9

8

7–6

 

Lisäksi otetaan huomioon suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suoritettu ruotsin kielen arvosana (lähtöpisteytys tapahtuu suomalaisen ylioppilastutkinnon lähtöpisteytyksen mukaisesti).

IB-tutkinnon pisteytys

IB-tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella lähtöpisteitä seuraavasti:

Lähtöpisteet

45

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

IB-pisteet

42 tai yli

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

 

Lähtöpisteet

11

9

7

5

3

1

IB-pisteet

25

24

23

22

21

20

Keväällä 2015 tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen.

 

EB-tutkinnon pisteytys

EB -tutkinnon suorittaneille hakijoille annetaan tutkinnon kokonaispistemäärän perusteella lähtöpisteitä seuraavasti:

Lähtöpisteet

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

EB-pisteet

80 tai yli

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

 

Lähtöpisteet

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

EB-pisteet

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

 

Lähtöpisteet

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

EB-pisteet

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Keväällä 2015 tutkinnon suorittavien todistuspisteet lasketaan koulun antaman ennakkoarvostelun perusteella ja heidän valintatuloksensa todistus- ja koepisteiden perusteella on ehdollinen, kunnes he ovat esittäneet tiedekunnalle lopullisen tutkintotodistuksen.

Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, hänelle annetaan lähtöpisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.


VALINTAKOEMATERIAALI:
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.
Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:  http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf
                     
                      Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129 – 135
                      Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143 – 149
                      Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151 – 155

Lääketieteellinen tiedekunta on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tänne.

Haluatko tutustua lääketieteelliseen tiedekuntaan? Lue täältä miten ja milloin.

päivitetty 1.7.2015/ LL