Päävalinta Erillisvalinnat Maisterivalinta Muut opiskeluoikeudet

Hakijaneuvontaa Helsingin yliopistossa tarjoaa

Hakijapalvelut
Puh: 02941 24140 (asiakaspalvelu)
PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite:
Fabianinkatu 33, 1.krs.
hakijapalvelut (at) helsinki.fi

Katso aukioloajat ja puhelinajat
Sivuilla ilmoitetaan myös mahdollisista poikkeuksista.

flamma

Tilastotietoa päävalinnoista

1. Hakijamäärät vuosina 2006 - 2016

2. Hakemusmäärät v. 2016

3. Hakemusmäärät v. 2015

4. Hakemusmäärät vuosina 2005 - 2014

5. Valintakokeeseen osallistuneet hakijat vuosina 2007 - 2016

6. Hyväksyttyjen alimmat pisteet kiintiöittäin ja jonoittain 2016

7. Yhteispistejonossa hyväksyttyjen alimmat lähtöpisteet 2012 - 2015

8. Lääketieteen koulutukseen hyväksyttyjen määrät vuosina 2007 - 2016

9. Hammaslääketieteen koulutukseen hyväksyttyjen määrät vuosina 2007 - 2016

10. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksiin hyväksyttyjen määrät yhteensä vuosina 2007 - 2016

11. Naisten osuus hakijoista, valintakokeeseen osallistuneista ja koulutukseen hyväksytyistä vuosina 2007 - 2016

12. Uusien ylioppilaiden osuus hakijoista, valintakokeeseen osallistuneista ja koulutukseen hyväksytyistä vuosina 2007 - 2016

13. Ruotsin kielikoe vuosina 2005 - 2012

14. Ensikertalaisten osuus 2016

 

1. Hakijoita v. 2016

(=henkilöitä)

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lääketiede 1804 1549 1597 1499 1486 1245 1249 1156 1151 1143 1024
Hammaslääketiede 412 371 383 366 330 339 327 243 284 295 210
Yhteensä 2216 1920 1980 1865 1816 1584 1576 1399 1435 1438 1234

2. Hakemusmäärät v. 2016
(=henkilö voi hakea sekä suomenkieliselle että ruotsinkieliselle opintolinjalle, sillä nämä ovat omia hakukohteita)

Hakukohteen prioriteetti (1-6) 1 2 - 6 Yhteensä
Lääketiede, suomenkielinen opintolinja 1319 258 1577
Lääketiede, ruotsinkielinen opintolinja 238 50 288
Hammaslääketiede, suomenkielinen opintolinja 337 54 391
Hammaslääketiede, ruotsinkielinen opintolinja 24 7 31
Yhteensä 1918 369 2287

3. Hakemusmäärät v. 2015
(=henkilö voi hakea sekä suomenkieliselle että ruotsinkieliselle opintolinjalle, sillä nämä ovat omia hakukohteita)

Hakukohteen prioriteetti (1-6) 1 2 3 - 6 Yhteensä
Lääketiede, suomenkielinen opintolinja 1134 107 94 1335
Lääketiede, ruotsinkielinen opintolinja 229 54 11 294
Hammaslääketiede, suomenkielinen opintolinja 285 34 32 351
Hammaslääketiede, ruotsinkielinen opintolinja 25 5 1 31
Yhteensä 1673 200 138 2011

4. Hakemusmäärät vuosina 2005 - 2014
(=henkilö voi hakea halutessaan sekä suomenkieliselle että ruotsinkieliselle opintolinjalle)

Vuosi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Lääketiede 1791 1570 1624 1375 1362 1243 1338 1318 1245 1142
ensisijaisesti suomenkielinen linja 1376 1288 1251 1011 1041 931 961 950 810 778
toissijaisesti suomenkielinen linja 34 27 36 50 38 42 115 98 127 112
ensisijaisesti ruotsinkielinen linja 335 211 235 234 208 225 190 193 214 183
toissijaisesti ruotsinkielinen linja 46 44 102 80 75 45 72 77 94 69
Hammaslääketiede 397 383 356 366 327 243 284 295 210 195
ensisijaisesti suomenkielinen linja 347 331 286 304 327 243 284 295 210 195
toissijaisesti suomenkielinen linja 2 9 9 11  
ensisijaisesti ruotsinkielinen linja 43 35 44 35
toissijaisesti ruotsinkielinen linja 5 8 17 16
Yhteensä 2188 1953 1980 1741 1689 1486 1622 1613 1455 1337

 

5. Valintakokeeseen osallistuneet hakijat

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lääketiede 1301 1078 1047 975 1077 874 899 813 817 801

osuus hakijoista

72,1% 69,6% 65,6% 65,0% 72,5% 70,2% 72% 70,3% 71% 70,1%
Hammas-lääketiede 303 240 242 222 202 226 239 157 206 214

osuus hakijoista

73,5% 64,7% 62,9% 60,7% 61,2% 66,7% 73,1% 64,6% 72,5% 72,5%
Yhteensä 1604 1318 1288 1197 1279 1100 1138 970 1023 1015

osuus hakijoista

72,4%
68,6%
65,1%
64,2%
70,4%
69,4%
72,2%
69,3%
71,3%
70,6%

 

6. Hyväksyttyjen alimmat pisteet kiintiöittäin ja jonoittain 2016

(Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien pisteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska raakapisteiden skaalauskertoimet ovat koulutusohjelmakohtaisia.)

 

Yhteispistejono

(ensikertalaisten kiintiö)

Yhteispistejono

(kaikki)

Koepistejono

(ensikertalaisten kiintiö)

Koepistejono

(kaikki)

Lääketiede, suomenkielinen linja 92,393 91,025 57,367 57,700
Lääketiede, ruotsinkielinen linja 82,374 81,219 48,388 48,055
Hammaslääketiede, suomenkielinen linja 74,506 79,348 46,224 45,709
Hammaslääketiede, ruotsinkielinen linja ei kiintiöityjä paikkoja 72,959 ei kiintiöityjä paikkoja

43,131

Huom! Valintaperusteiden mukaiset minimipistemäärät opintolinjoittan lasketaan jonoittain (ei erikseen ensikertalasikiintiölle)

7. Yhteispistejonossa hyväksyttyjen alimmat lähtöpisteet (huom! Lähtöpisteiden max. vuodesta 2016 eteenpäin 36 lähtöpistettä (vuoteen 2015 asti 45 lähtöpistettä)

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012
Lääketiede, suomenkielinen linja 28 27 27 22 30
Lääketiede, ruotsinkielinen linja 20 31 30 37 29
Hammaslääketiede, suomenkielinen linja 21 21 20 14 22
Hammaslääketiede, ruotsinkielinen linja 30 27 32 29 33

 

 

 

8. Lääketieteen koulutukseen hyväksytyt

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lääketiede, suomenkielinen linja
päävalinta 115 112 91 101 93 95 91 85 86 90

terveydenhuollon kiintiö *)

        3 5 5 3
Lääketiede, ruotsinkielinen linja
päävalinta 36 39 31 23 30 26 29 31 29 31

terveydenhuollon kiintiö *)

      - - - - -
Lääketiede yhteensä 151 151 122 124 123 121 123 121 120 124
osuus hakijoista 8,4% 9,8% 7,6% 8,3% 8,3% 9,7% 9,8% 10,5% 10,4% 10,8%
osuus valinta-kokeeseen osallistuneista 12,5% 14% 11,7% 12,7% 11,4% 13,8% 13,7% 14,9% 14,7% 15,5%

*) terveydenhuollon ylemmän keskiasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (loppunut 2010)

9. Hammaslääketieteen koulutukseen hyväksytyt

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hammaslääketiede, suomenkielinen linja
päävalinta 45 46 45 44 46 45 47 47 50 40
terveydenhuollon kiintiö *)         3 3 - 1
Hammaslääketiede, ruotsinkielinen linja (2011 alkaen)
päävalinta 5 4 5 8 5 6        
Hammas-lääketiede yhteensä 50 50 50 52 51 51 50 50 50 41
osuus hakijoista 12,1% 13,5% 13,1% 14,2% 15,5% 15% 15,3% 20,6% 17,6% 13,9%
osuus valinta-kokeeseen osallistuneista 16,5% 20,8% 20,7% 23,4% 25,2% 22,6% 20,9% 31,8% 24,3% 19,2%

*) terveydenhuollon ylemmän keskiasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (loppunut 2010)

10. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksiin hyväksytyt yhteensä

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lääketiede 151 151 122 124 123 121 123 121 120 124
Hammas-lääketiede 50 50 50 52 51 51 50 50 50 41
Yhteensä 201 201 172 176 174 172 173 171 170 165
osuus hakijoista 9,07% 10,5% 8,7% 9,4% 9,6% 10,9% 11% 12,2% 11,8% 11,5%
osuus valintakokeeseen osallistuneista 12,5% 15,3% 13,4% 14,7% 13,6% 15,6% 15,2% 17,6% 16,6% 16,3%

 

11. Naisten osuus

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lääketiede
osuus hakijoista 1094
60,6%
901
58,2%
914 57,2% 830 55,4% 833 56,1% 712 57,2% 750 60% 686 59,3% 706 61,3% 740
64,7%
osuus valinta-kokeeseen osallistujista 812
62,4%
659
61,1%
614 58,6% 551 56,5% 619 57,5% 522 59,7% 560 62,3% 508 62,5% 506 61,9%  
osuus hyväksytyistä 89 59,7% 64
42,4%
58 47,5% 67 54,0% 59 48,0% 76 62,8% 72 58,5% 69 57,5% 67 55,8% 80
64,5%
Hammaslääketiede
osuus hakijoista 298
72,3%
265
71,4%
274 71,5% 243 66,4% 226 68,5% 236 69,6% 223 68,2% 176 72,4% 203 71,5% 200
67,8%
osuus valinta-kokeeseen osallistujista 222
73,3%
169
70,4%
172 71,4% 153 68,9% 145 71,8% 157 69,5% 163 68,2% 113 72% 148 71,8%  
osuus hyväksytyistä 37 74,0% 34
68%
29 58% 32 61,5% 34 66,7% 34 66,7% 37 74% 38 76% 33 66% 28
68,3%
Yhteensä
osuus hakijoista 1392
62,8%
1166
60,7%
1188 60,0% 1073 57,5% 1059 58,3% 948 59,8% 973 61,7% 862 61,6% 909 63,3% 940
65,4%
osuus valinta-kokeeseen osallistujista 1034
64,5%
828
62,8%
786 61,0% 704 58,8% 764 59,7% 679 61,7% 723 63,5% 621 64% 654 63,9%  
osuus hyväksytyistä 126 63,3% 98
48,8%
87 50,6% 99 56,3% 93 53,4% 110 64,3% 109 63% 107 62,9% 100 58,8% 108
65,5%

 

12. Uusien ylioppilaiden osuus

(Uusiksi ylioppilaiksi luetaan kyseisen vuoden keväänä ja edellisen vuoden syksynä ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä kyseisenä vuonna Reifeprüfung-, IB- tai EB-tutkinnon suorittaneet. Vuodesta 2015 eteepäin tilastossa vain kyseisen kevään ylioppilaat sekä EB-, IB- ja RP-tutkinnot)

Vuosi 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Lääketiede
osuus hakijoista 519
28,8%
399
25,8%
445 27,9% 414 27,6% 405 27,3% 328 26,3% 323 25,9% 310 26,8% 329 28,8% 322 28,2%
osuus valinta-kokeeseen osallistuneista 405
31,1%
326
30,2%
346 33,0% 314 32,2% 330 30,6%          
osuus hyväksytyistä 37 24,8% 40
26,5%
39 32,0% 22 17,7% 25 20,3% 24 19,8% 20 16,2% 31 25,6% 32 26,7% 38 30,6%
Hammaslääketiede
osuus hakijoista 73
17,7%
78
21%
59 15,4% 57 15,6% 62 18,8% 70 20,6% 42 12,8% 48 19,8% 51 18% 62 21%
osuus valinta-kokeeseen osallistuneista 57
18,8%
48
20%
39 16,2% 34 15,3% 29 19,3%          
osuus hyväksytyistä 6 12,0% 5
10,0%
6 12,0% 4 8,0% 5
9,8%
2 3,9% 1 2,0% 4 8,0% 2 4,0% 6 14,6%
Yhteensä
osuus hakijoista 592
26,7%
477
24,8%
504 25,5% 471 25,6% 467 25,7% 398 25,1% 365 23,2% 358 25,6% 380 26,5% 384 26,7%
osuus valinta-kokeeseen osallistuneista 462
28,8%
374
28,4%
385 29,9% 348 29,1% 359 28,1%          
osuus hyväksytyistä 43 21,6% 45
22,4%
45 26,2% 26 14,8% 30 17,2% 26 15,3% 21 12,4% 35 20,6% 34 20,0% 44 26,7%

13. Ruotsin kielikoe 2005 - 2012

Ruotsin kielikoe oli tarkoitettu ruotsinkieliselle opintolinjalle hakeville, joilla ei ollut esittää muuta todistusta vaaditusta ruotsin kielen taidostaan. Lääketieteellinen tiedekunta päätti (TDKN 5.6.2012, D1§) luopua vuodesta 2013 alkaen oman ruotsin kielen kielikokeen järjestämisestä.

Vuosi 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ilmoittautuneita 138 130 87 64 78 93 114 83
Osallistuneita 87 81 53 54 41 62 78 62
osuus ilmoittautuneista 63% 62,3% 60,9% 84,4% 52,6% 66,7% 68,4% 74,7%
Hyväksytysti suorittaneita 21 17 18 11 10 18 26 29
osuus kokeeseen osallistuneista 24,1% 21% 34% 20,4% 24,4% 29% 33,3% 46,8%

14. Ensikertalaisten osuus 2016

 Ensikertalaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

  Osuus hakijoista Osuus hyväksytyistä
Lääketiede, suomenkielinen linja 1138 86
72,2% 76,1%
Lääketiede, ruotsinkielinen linja 209 31
72,6% 86,1%

Hammaslääketiede, suomenkielinen linja

273 29
69,8% 64,5%

Hammaslääketiede,ruotsin-kielinen linja

20 2
64,5% 40%

 

 

päivitetty 1.10.2016 / LL