Fakultet

Kontaktuppgifter

Medicinska fakulteten (kansli)
Haartmansgatan 8, 3 våning
PB 63
00014 Helsingfors universitet

p. +358 (0)294 1911

med-opintoneuvonta (at) helsinki.fi

 

flamma

Om medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten grundades år 1640 i Åbo. Fakulteten flyttades år 1828 till Helsingfors och verkar idag på Mejlans campusområde.

Medicinska fakulteten administrerar ett mångdisciplinärt forskningsarbete av hög kvalitet, utbildar kompetenta läkare och tandläkare och ansvarar för deras vetenskapliga och yrkesinriktade påbyggnadsutbildning. Fakulteten främjar också forskarnas och de studerandes internationalisering.

Vid fakulteten finns totalt ca 2 500 studerande både i yrkesinriktad och vetenskaplig påbyggnadsutbildning. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är den enda tvåspråkiga fakulteten i Finland. På den svenskspråkiga utbildningslinjen utbildas läkare för att tillgodose behoven bland landets svenskspråkiga befolkning.