Tukevasti verkossa

01/07

Yhteystiedot:

Lääketieteellisen koulutuksen tuki- ja kehittämisyksikkö

Biomedicum Helsinki
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 1912 5130
faksi (09) 1912 5139

TUKE sijaitsee Biomedicumin B-siivessä P-kerroksessa. Kulku esim. BLL-opintotoimiston kautta.

Digitaalinen kurssikirjasto DiKK – historiaa, nykyisyyttä ja vähän tulevaisuuttakin

Digitaalinen kurssikirjasto syntyi TUKE:n edeltäjän lääketieteellisen pedagogiikan yksikön ja Terkon yhteisideana: tarvittiin paikka, jonne opettajat voisivat laittaa opetusmateriaalia, jonka he olivat itse tuottaneet. Ensimmäisen vaiheen DiKK olikin www-sivu, jossa opetusmateriaalit löytyivät kätevästi aakkosjärjestyksessä. Tällöin elettiin vuotta 1998. Pian kuitenkin materiaalin määrä alkoi lisääntyä siinä määrin, että tarvittiin jokin ’oikea alusta’, jolla materiaalit saataisiin jakoon. Tähän tarkoitukseen sopi hyvin Terkkoon v.1999 hankittu TopClass –opetusohjelma. Ensimmäisiä aktiivisia opetusmateriaalien tuottajia olivat edellinen opetusdekaani Mikko Salaspuro päihdelääketieteen laitokselta ja yleislääketieteen laitoksen professori Pertti Kekki.

Samaan aikaan yliopistolla alettiin panostaa verkko-opetukseen: opetusteknologiakeskus perustettiin. Opetusteknologiakeskus on koordinoinut jokaiseen tiedekuntaan ulottuvaa verkko-opetuksen tukihenkilöiden verkostoa jo perustamisvuodestaan 2000 lähtien. Lääketieteellisen tiedekunnan DiKK herätti positiivista huomiota innovatiivisuudellaan sekä käyttäjäystävällisyydellään. Se oli järjestelmä, jonka käytön opettaja sai haltuunsa pienellä perehdytyksellä.

DiKK vanha

DiKK WebBoardissa

 

Vuonna 2002 siirryttiin WebBoard-ohjelmaan, jossa DiKK pyöri hyvällä menestyksellä viime kevääseen asti. Syksystä 2004 Biolääketieteen laitoksen (BLL) opetusmateriaalia ei enää kopioitu opiskelijoille, vaan materiaali laitettiin sähköiseen muotoon DiKK:oon. Tämä kasvattikin DiKK:n suosiota niin opiskelijoiden kuin opettajienkin keskuudessa. Opettajat saattoivat katsoa muiden kurssien sisältöjä, ja opiskelijat pystyivät tutustumaan opetukseen sisältöön jo etukäteen –sikäli mikäli opettaja oli ehtinyt materiaalinsa sinne laittaa.

Materiaalimäärän kasvaessa WebBoard-ohjelmiston ominaisuudet alkoivat käydä riittämättömiksi, lähinnä materiaalin järjestämisen kannalta. Lisäksi ajantasaisuuden säilyttäminen ja arkistointi asettivat ylitsepääsemättömät haasteet. Erinäisten vaiheiden kautta päädyttiin DSpace-ohjelmistoon, joka oli otettu käyttöön jo Terkon avoimessa julkaisuarkistossa.

DiKK uusi

DiKK Dspace:ssa

 

Uudessa DiKK:ssa materiaali saadaan kohdistettua eri vuosikursseille ja vuosikurssin alla eri opintojaksoille. Näin materiaalin löytyvyys selailemalla helpottuu huomattavasti. DiKK:ssa voi tehdä monipuolisesti hakuja esim. opettajan nimellä tai laitoskoodilla. Myös tiedostojen sisältöä voidaan hakea kokotekstihaun avulla. DiKK:sta on mahdollisuus saada selville materiaalin käyttöön liittyviä tilastoja. Siinä on nyt myös arkistointiominaisuus, joten aiempien vuosikurssien oppimateriaalit ovat nähtävissä omalla paikallaan. Materiaalin toimittaminen on myös helpottunut. Se saadaan sinne yksinkertaisen lomakkeen avulla, opettajan ei tarvitse muistaa käyttäjätunnuksia eikä muita yksityiskohtia. Tulevaisuudessa DiKK:n aktiivikäyttäjät pystyvät lisäämään materiaalinsa yliopistotunnuksensa avulla.

Uusinta uutta on uutuusseurantamahdollisuus RSS-syötteiden avulla. DiKK:a voi seurata myös Terkon FeedNavigator-palvelussa.

Tiina Heino