Pre-eklampsian syitä selvitetään uusin menetelmin

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt 378 000 euron lisärahoituksen FINNPEC-tutkimushankkeelle, jossa etsitään raskausmyrkytyksen alttiusgeenejä ja selvitetään sairauden syntymekanismia. FINNPEC yhdistää alan suomalaistutkijat, ja sen puitteissa tehdään myös laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Perinnölliset tekijät selittävät noin puolet pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riskistä. FINNPEC-hankkeen tavoitteena on tunnistaa sairauden alttiusgeenejä suomalaisessa väestössä; alttiusgeenien löytäminen auttaisi tutkijoita selvittämään sairauden syntymekanismin ja kehittämään ehkäisy- ja hoitokeinoja.

FINNPEC-hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistosairaalat ja lisäksi tutkijoita THL:stä, Folkhälsanista, Karoliinisesta instituutista ja Sanger-instituutista. Tutkijoilla onkin käytössään poikkeuksellisen laaja tutkimusaineisto; DNA-näytteet on kerätty noin 2 530 äidiltä, 1 450 isältä ja 1 860 lapselta. Osalta äideistä on otettu myös istukka- ja seeruminäytteet.

Käytössä on lisäksi 15 pre-eklampsiasuvusta koostuva aineisto – suvuista kymmenen on peräisin Kainuusta ja viisi Helsingin seudulta.

– Hyödynnämme tässä tutkimuksessa muun muassa eksomisekvensointia, joka on tehokas tapa etsiä monitekijäisten tautien alttiusgeenejä ja jota ei ole ennen pre-eklampsia geenien etsimisessä käytetty, kertoo dosentti Hannele Laivuori.

Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi  FINNPEC-hankkeelle 420 000 euron lahjoituksen jo vuonna 2010. Nyt saatu lisärahoitus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa.

Yksi tutkijoita kiinnostava asia on pre-eklampsian yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin: tiedetään että näitä tauteja sairastavilla on kohonnut riski sairastua raskausmyrkytykseen, ja toisaalta raskausmyrkytyksen sairastaneilla on kohonnut riski sairastua myöhemmin sydän- ja verisuonitauteihin.

 – Näillä sairauksilla saattaa olla yhteistä geneettistä taustaa, ja meillä on jo joitakin kiinnostavia tähän liittyviä tutkimustuloksia, Laivuori toteaa.

FINNPEC-tutkimusaineistoa hyödynnetään myös kolmessa suuressa kansainvälisessä pre-eklampsian genetiikan selvittämiseen tähtäävässä yhteistyöprojektissa. Yksi näistä on tänä vuonna käynnistynyt EU-rahoitteinen InterPregGen-hanke, jossa on mukana tutkimusryhmiä Suomesta, Islannista, Kazakstanista, Norjasta, Britanniasta ja Uzbekistanista.

Pre-eklampsia ja sen seurauksena kehittyvä raskauskouristus ovat yleisimpiä äitikuolleisuuden syitä maissa, joissa ei ole tehokasta äitiyshuoltoa; vuosittain tähän sairauteen menehtyy yli 60 000 naista.

Pre-eklampsiaa esiintyy noin viidessä prosentissa raskauksista; sairauden kehittymistä ei osata toistaiseksi kovin hyvin ennakoida, vaikka riskitekijöitä jonkin verran tunnetaankin. Ainoa tehokas hoito on raskauden päättäminen joko keisarileikkauksella tai synnytyksen käynnistämisellä – pre-eklampsia aiheuttaakin yli 15 prosenttia ennenaikaisista synnytyksistä.

 

Teksti: Päivi Lehtinen


Aiheesta enemmän:

Suomalaistutkijat selvittävät raskausmyrkytyksen syitä

Dosentti Hannele Laivuoren tutkimusryhmä

InterPregGen-tutkimushanke