Yliopiston väitöskirjapalkinto solujen siivoamisen tutkijalle

Yliopiston vuosipäivänä jaetuista kolmesta väitöskirjapalkinnosta yhden sai lääketieteellisestä tiedekunnasta väitellyt Olli Matilainen, jonka väitöstutkimus käsitteli hallittua proteiininhajotusta solussa.

FT Olli Matilaisen väitöskirja sai myös lääketieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinnon. Matilainen teki väitöstutkimuksensa dosentti Carina Holmberg-Stillin tutkimusryhmässä.

Matilaisen tutkima prosessi perustuu siihen, että väärin laskostuneet tai muuten haitalliset proteiinit merkataan hajotettaviksi tietyllä proteiinilla, ubikitiinilla. Tässä siivoussysteemissä, ubikitiini-proteasomijärjestelmässä, hajottajana toimii suuri tynnyrimäinen proteiinikompleksi, proteasomi.

Proteasomin toiminnan häiriöiden epäillään olevan osasyynä esimerkiksi tiettyihin syöpiin sekä Alzheimerin-, Parkinsonin- ja Huntingtonin tautiin.

Matilainen selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka monisoluisten eläinten proteasomin aktiivisuuden säätely tapahtuu.


Teksti ja kuva: Päivi Lehtinen

 

Siivoussysteemit kuntoon (26.6.2013)