Anders Jahren nuoren tutkijan palkinto professori Sampsa Hautaniemelle

Helsingin yliopiston systeemibiologian professori Sampsa Hautaniemelle on myönnetty vuoden 2014 Anders Jahren nuoren tutkijan palkinto yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan Rickard Sandbergin kanssa.

Anders Jahre -palkinnot jakaa vuosittain Oslon yliopisto tunnustuksena poikkeuksellisen korkeatasoisesta lääketieteellisestä tutkimustyöstä. Palkinnon saajat valitsee kansainvälinen asiantuntijakomitea.

Nuoren tutkijan palkinto on suuruudeltaan 400 000 Norjan kruunua eli noin 49 000 euroa. Miljoonan Norjan kruunun suuruisen ns. vanhemman tutkijan Anders Jahre -palkinnon saa tänä vuonna professori Kristian Helin Kööpenhaminan yliopistosta.

Professori Sampsa Hautaniemen systeemibiologian tutkimusryhmä on osa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan genomibiologian tutkimusohjelmaa.

– Systeemibiologinen tutkimus ylittää tieteiden väliset rajat – se yhdistää tietojenkäsittelytiedettä, matematiikkaa, tilastotiedettä, biologiaa ja lääketiedettä. Meidän tutkimuksemme tähtää biolääketieteellisten prosessien ymmärtämiseen ja hallintaan matemaattisten menetelmien avulla, Hautaniemi luonnehtii tutkimusalaansa.

Tietojenkäsittely ja matemaattinen mallinnus ovat elintärkeä osa nykyaikaista lääketieteellistä tutkimusta. Uusi teknologia ja uudet tutkimusmenetelmät ovat lisänneet aivan uuden ulottuvuuden siihen  tietomäärään, jonka yksittäisestä potilaasta  voi saada. Tällaisten datamassojen käsittely, analysointi ja jalostaminen potilasta hyödyttäväksi tiedoksi on mahdotonta ilman edistyneitä tietotekniikan menetelmiä. 

– Useiden syöpätutkimuksessa laajasti käytettyjen laskennallisten menetelmien lisäksi olemme kehittäneet laskennallisen ekosysteemin, jonka avulla voimme tehokkaasti prosessoida isoja ja heterogeenisiä (nk. big data) biolääketieteellisiä aineistoja. Tämä auttaa tulosten lääketieteellisen merkityksen selvittämisessä ja mahdollistaa nopean ja saumattoman interaktion tutkimusryhmien välillä, Hautaniemi kertoo.

Systeemibiologia on tärkeä osa lääketieteellistä tutkimusta, erityisesti henkilökohtaisen lääketieteen  kehityksessä.  Systeemibiologian menetelmien avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa syöpäpotilaiden joukosta ne, jotka hyötyvät jonkin tietyn lääkkeen antamisesta sekä ne, joiden sairauteen kyseinen lääke ei tehoa.

Jahre-palkinnot luovutetaan Oslon yliopistossa 15.10. pidettävässä juhlassa, jossa palkinnon saajat myös pitävät omat luentonsa.

 

Teksti: Päivi Lehtinen
Kuva: Ari Aalto